ANTON VAN ALPHEN, ARCHITECTONISCH BUREAU ARCHIDEE:
VORMGEVER, VOORDENKER ÉN MEEDENKER