Verbouwingen

“Het komt voor dat een opdrachtgever precies denkt te weten wat-ie wil met bouw of verbouw. Maar door goed te luisteren én aan te geven welke alternatieven er mogelijk zijn, ontstaat er synergie die uiteindelijk leidt tot een nog beter ontwerp. Tevreden ben ik pas als na het volledige bouwproces de opdrachtgever tevreden is”, vertelt Archidee-eigenaar Anton van Alphen. “Papier is geduldig, maar dient te worden getransformeerd naar fysieke verwezenlijking. Budget en realisatie zijn zaken die tijdens het ontwerpproces al met elkaar in overeenstemming moeten worden gebracht. Ook dat dient harmonieus te verlopen”.


De meerwaarde van Anton van Alphen wordt bepaald door de combinatie van proceskennis, het zich verplaatsen in de wensen én het inzicht in de mogelijkheden van de opdrachtgever. Van Alphen: “In beginsel verloopt elk ontwerpproces identiek: op welke wijze wordt een wens vertaald in een realistisch programma van eisen, welke mogelijkheden biedt een locatie, wat is het beschikbare budget en welke organisatie wordt van het project gevraagd? Daarna komt het individuele accent in de vorm van de wensen van de klant en datgene wat ik hem kan bieden”. Daarbij is het belangrijk te weten dat één van de vele onderscheidende kenmerken van Archidee is gelegen in de scherpe prijs/kwaliteitsverhouding.


Meer weten?......