Historisch

Architectuur steunt op drie principes: schoonheid, stevigheid en bruikbaarheid. Niet alleen het ontwerpproces, maar ook het bouwen als ambacht boeit Archidee-eigenaar Anton van Alphen mateloos. Mede daarom spant Archidee zich in voor het behouden van erfgoed in de omgeving door herbestemming en renovatie van historische- en monumentale gebouwen. Restauratie, renovatie en herbestemming van de traditionele Brabantse (langgevel-) boerderij is één van de aandachtsgebieden van Archidee, dat lid is van de ‘Stichting de Brabantse Boerderij.

Meer weten?.....